Organizacja półkolonii – gdzie ją zgłosić ?

Organizacja półkolonii – gdzie ją zgłosić ?

Lato za pasem, a Ty chcesz zorganizować dla dzieci i młodzieży półkolonie? Poza spełnieniem rygorystycznych przepisów pożarowych oraz wymagań higieniczno-sanitarnych, każdy wypoczynek trwający powyżej 2 dni, bez względu na to czy jest organizowany z noclegiem czy bez, powinien zostać odpowiednio zgłoszony. Gdzie zgłosić organizację półkolonii oraz jak to zrobić poprawnie ? Sprawdźmy.

Półkolonie dla dzieci i młodzieży – co to takiego ?

Półkolonie to rodzaj wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym organizowany w czasie przerw w nauce czyli z reguły podczas ferii, wakacji czy innych dni wolnych od zajęć. Są to zajęcia grupowe zorganizowane dla dzieci i zazwyczaj odbywają się w godzinach pracy rodziców. Dzieci mają zapewnione różnego rodzaju atrakcje ruchowe, zajęcia językowe, z malarstwa i wszelkiego typu inne aktywności, które mogą je zainteresować. Podczas trwania półkolonii dzieci i młodzież biorące w nich udział mają zapewnioną opiekę oraz wyżywienie. Ta forma wypoczynku niejednokrotnie rozwiązuje problem opieki nad dzieckiem w czasie wakacji, kiedy rodzice muszą pracować. Jednocześnie jest wielką szansą dla dzieci i młodzieży na spędzanie czasu z rówieśnikami oraz na odkrycie nowych pasji i talentów sportowych, artystycznych czy edukacyjnych podczas zabawy.

Półkolonie mogą być organizowane przez szkoły i placówki, przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki, organizacje pozarządowe, osoby prawne a nawet osoby fizyczne. Jednak każdy kto chce organizować półkolonie, lato w mieście czy jakikolwiek inny wypoczynek trwający dłużej niż 2 dni musi zgłosić go do kuratorium.

Półkolonie – jak dokonać zgłoszenia ?

Półkolonie można zgłosić wchodząc na stronę internetową, której adres można znaleźć się na portalu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Po wejściu na stronę należy się zarejestrować. Następnie za pomocą aplikacji internetowej dokonujemy zgłoszenia i wypełniamy formularz on-line. Po wypełnieniu formularza możemy go wydrukować i złożyć w wersji papierowej w odpowiednim kuratorium oświaty. Należy zauważyć tutaj, że właściwym będzie kuratorium ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby organizatora półkolonii.

Wydruk formularza w wersji papierowej w kuratorium można złożyć osobiście lub wysłać zgłoszenie pocztą. Trzeba pamiętać by formularz został opatrzony podpisami osoby organizującej półkolonie, lub w przypadku placówek i szkół przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji.

Zgłoszenie w wersji papierowej nie jest jednak jedyną możliwością jaką mamy. Możemy bowiem dokonać zgłoszenia także w wersji elektronicznej. Warunkiem tego jest jednak posiadanie podpisu elektronicznego i dołączenie koniecznych załączników.

Zgłoszenie półkolonii – krok po kroku

Kiedy już zalogujemy się do aplikacji internetowej w celu rejestracji półkolonii to zauważymy, że aplikacja sama w sobie jest dość prosta. Na samym początku musimy podać dane o planowanej formie wypoczynku, wówczas system sam dobierze nam odpowiednią wersję formularza, którą musimy wypełnić. Jeśli chcielibyśmy wcześniej podejrzeć jakie dane będziemy musieli podać, a nie chcemy od razu rejestrować się w systemie możemy je zobaczyć w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Podejrzenie wcześniej formularza zgłoszeniowego pozwoli nam również na zgromadzenie informacji, które będą nam potrzebne w momencie kiedy przystąpimy już do zgłoszenia takich jak np. kwalifikacje kadry czy dane dotyczące pomieszczeń, w których będą organizowane zajęcia. Do każdego zgłoszenia należy też dołączyć szereg załączników, które będą inne w zależności od tego gdzie półkolonie mają się odbywać. Niezależnie od miejsca wszyscy zgłaszający muszą dołączyć oświadczenie organizatora, o tym że posiada kopię dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań i kwalifikacji wymaganych ustawą przez kadrę półkolonii. Drugie oświadczenie, które muszą złożyć wszyscy to informacja o tym, że organizator organizuje półkolonie odpowiednio w celu niezarobkowym lub zarobkowym i że nie podlega wpisowi do rejestru organizatorów turystyki.

Półkolonie – w jakich terminach trzeba dokonać zgłoszenia ?

W zależności od okresu, w którym chcemy zorganizować półkolonie będą nas obowiązywać inne terminy dokonywania zgłoszeń do kuratorium. W przypadku:

  • wypoczynku letniego – dotyczy wakacji oraz wiosennej przerwy świątecznej – możemy dokonać zgłoszenia od 1 marca w roku szkolnym, w którym jest organizowany wypoczynek do maksymalnie 21 dni przed rozpoczęciem terminu wypoczynku. Jeśli półkolonie miałyby odbywać się za granicą wówczas zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.
  • wypoczynku zimowego – dotyczy zimowej przerwy świątecznej i ferii zimowych – możemy dokonać zgłoszenia od od 1 października w roku szkolnym, w którym jest organizowany wypoczynek do maksymalnie 21 dni przed rozpoczęciem terminu wypoczynku. Jeśli półkolonie miałyby odbywać się za granicą wówczas zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

Zmiany w zgłoszeniu – czy są możliwe ?

Jeśli przy zgłoszeniu popełnimy błąd lub nie zawrzemy jakiś informacji kuratorium weryfikujące zgłoszenie wezwie nas do poprawy lub uzupełnienia danych w określonym przez nich terminie. W przypadku gdy nie dotrzymamy tego tego terminu nasze zgłoszenie nie zostanie umieszczone w bazie, a my nie będziemy mogli zorganizować półkolonii.

Należy pamiętać o tym, że za niedopełnienie obowiązków związanych ze zgłoszeniem półkolonii lub jakiegokolwiek innego wypoczynku organizatorom grożą kary grzywny. Można je dostać zarówno za niezgłoszenie, jak i za niepoinformowanie kuratorium o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem.