OCP przewoźnika koszt

OCP przewoźnika koszt

Jak rozsądnie wybrać dobrowolne ubezpieczenie OCP przewoźnika koszt jest uzależniony od wielu elementów składowych polisy, dlatego tylko wnikliwa analiza pozwoli na optymalny wybór bez zbędnych emocji. Posiadanie takiego ubezpieczenia jest ważnym momentem w działalności firmy prowadzącej zarobkowy przewóz towarów w ruchu krajowym lub międzynarodowym. Jeżeli trudno samodzielnie wybrać niezbędny zakres ochrony, można to zadanie powierzyć doradcy ubezpieczeniowemu. Dokładne przeanalizowanie zakresu prowadzonej działalności, rodzaju przewożonych ładunków, pozwoli dokładnie dopasować ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika. 

Jak wybrać OCP przewoźnika, aby koszt odpowiadał potrzebom przedsiębiorcy?

Zakres działalności firmy transportowej jest podstawą zapisów polisy OCP przewoźnika https://www.zwierzaki.net.pl/ocp-przewoznika-koszt-zakupu-polisy/. Koszt może się znacznie różnić w przypadku przewozu krajowego i międzynarodowego. W przypadku pierwszego koszt polisy może wynosić około 1400 złotych, ale w przypadku drugiego z wysoką suma gwarancyjną może opiewać na kwotę kilku tysięcy złotych. Wszystko musi być rozpatrywane indywidualnie, biorąc od uwagę specyfikę przewozów i oczekiwania przedsiębiorcy.

Dobry wybór ubezpieczenia OCP przewoźnika wymaga:

 • OCP przewoźnika koszt
  OCP przewoźnika koszt

  Skontrolowania czy wysokość sumy gwarancyjnej jest wskazana na każde zdarzenie. To pozwoli zabezpieczyć każdą szkodę do górnego limitu tej sumy.

 • Jeżeli przewoźnik dotąd nie wykonywał przewozu danego rodzaju towaru, powinien sprawdzić, czy typ transportowanych towarów jest w katalogu otwartym (mienie rodzajowo różne z wyłączeniem).
 • Przeanalizowania wyłączeń towarów. Jeżeli ładunek, który będzie podlegał przewozowi znajduje się na liście wykluczeń danego ubezpieczyciela, nie wypłaci on odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody.
 • Jeżeli w polisie znajduje się informacja o franczyzie redukcyjnej, trzeba sprawdzić jej wysokość. To ta wartość odpowiada za wysokość pomniejszenia odszkodowania za szkodę które zostanie wypłacone kontrahentowi, jeśli dojdzie np. do uszkodzenia towaru. Różnicę musi wypłacić przewoźnik. Ważne! Franszyza powinna być podana kwotowo, trzeba uważać na udziały procentowe.
 • Skontrolowanie rozszerzeń polisy OCP przewoźnika koszt może być podniesiony na wypadek takich szkód jak: rozbój, kradzież, postój na parkingach niestrzeżonych. Ważna jest klauzula postojowa, ponieważ bez niej kierowca będzie mógł parkować tylko na parkingu strzeżonym, monitorowanym i oświetlonym.
 • W przypadku zatrudniania do przewozu ładunków podwykonawców, należy ocenić, czy uda się spełnić wymogi skierowane przez towarzystwo ubezpieczyciela, odnośnie metody jego weryfikacji.
 • W sytuacji przyjęcia do transportu towarów specjalistycznych które wymagają użycia chłodni czy naczepy niskopodwoziowej trzeba zastanowić się, czy uda się spełnić dodatkowe obowiązki wynikające z ich przewozu.   
 • Trzeba zapytać ubezpieczyciela czy istnieje możliwość rozszerzenia ochrony OCP przewoźnika o dodatkowe klauzule w trakcie jej trwania. Od czego często zależy możliwość przetransportowania konkretnego ładunku.

OCP przewoźnika koszt w ruchu krajowym

Dobra polisa OCP przewoźnika w ruchu krajowym chroni przedsiębiorcę przed wypłatą odszkodowania na uszkodzenie towaru, jego utratę, opóźnienia w dostawie, kradzież. Trzeba sprawdzić czy takie zapisy widnieją w polisie, ponieważ tylko wtedy nastąpi wypłata odszkodowania. Trzeba zadbać o klauzule rozszerzające zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku przewozu towarów zwiększonego ryzyka np.: sprzęt AGD, RTV, elektroniczne, niebezpieczne, żywe zwierzęta, leki. OCP przewoźnika koszt w ruchu krajowym może zaczynać się od 1000 złotych.

Zobacz koniecznie:

OCP przewoźnika koszt w ruchu międzynarodowym

Polisa OCP https://www.facebook.com/UbezpieczeniOCPKoszt przewoźnika kosztowo dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy w ruchu międzynarodowym obejmuje odpowiedzialność ubezpieczyciela za ewentualne szkody. A dokładnie w przypadku uszkodzenia towaru, jego rabunku, ubytku, kradzieży. Zawsze przed podpisaniem takiej umowy ubezpieczeniowej trzeba dokładnie zapoznać się z jej zapisami.

Jakie klauzule rozszerzające powinny znaleźć się w polisie OCP przewoźnika w ruchu międzynarodowym?

   • Przewóz drogiego mienia: sprzęt elektroniczny, obrazy, rzeźby, biżuteria.
   • Transport materiałów niebezpiecznych (ADR- np. przedmioty wybuchowe, ciekłe zapalne).
   • Przewóz alkoholu, tytoniu, kawy, leków.
   • Transport części samochodowych oraz opon.
   • Przewóz ładunków przez konkretne kraje podwyższonego ryzyka: Rosja, Białoruś, Ukraina, Turcja, Kazachstan, Albania, Rumunia
   • Szkody zaistniałe w ramach przewozów kabotażowych na obszarze UE poza Niemcami lub na terenie Niemiec.

Posiadając opłaconą polisę OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ koszt w ruchu międzynarodowym może opiewać nawet na kilka tysięcy złotych, ale jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Cała odpowiedzialność za szkody na towarze (stosownie do zakresu polisy) przechodzi na ubezpieczyciela. Dzięki temu przedsiębiorca nie ponosi strat finansowych a kontrahent otrzymuje odszkodowanie za nierzetelne wykonanie usługi przez przewoźnika. Posiadanie takiego ubezpieczenia przez firmę transportową czyni ją widoczną na rynku takich usług. 

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/