Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Wypadki przy pracy zdarzają się nie tylko z powodu awarii sprzętu, ale także z powodu nieostrożnych działań pracowników. Jeśli co najmniej jedna osoba została ranna, jest to już sytuacja awaryjna dla przedsiębiorstwa. Cóż można powiedzieć, że często zaniedbania jednej osoby zagrażają całemu zespołowi. Aby pracownicy jasno i świadomie wykonywali zadania, konieczne jest ich odpowiednie przeszkolenie. Obecnie wielu pracodawców wybiera dla swoich podwładnych szkolenia bhp, dzięki czemu wypełniają obowiązki zapisane w kodeksie pracy (art. 94, pkt 4). Takie szkolenie dotyczy również osób kierujących pracownikami i samych pracodawców. Są dwa rodzaje szkoleń BHP a mianowicie szkolenia wstępne i szkolenie okresowe.

Czy szkolenia BHP są odpowiednie dla Ciebie?

Jeżeli wypełniasz wiele obowiązków i potrzebujesz pogłębiać wiedzę w czasie dogodnym dla siebie, szkolenie BHP jest zdecydowanie dla Ciebie. Każdy kto nastawiony jest na naukę w komfortowych warunkach i miejscu spełniającym oczekiwania wybierze szkolenie internetowe. Jest ono odpowiednie, jeżeli pracodawca chce, aby dostępność była połączona z wysokim poziomem przekazywania wiedzy.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie BHP? Jeśli jesteś pracodawcą zatrudniającym co najmniej jednego pracownika, jesteś prawnie zobowiązany do ukończenia takiego szkolenia. Każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisku ma obowiązek pogłębiania wiedzy z zakresu BHP i PPOŻ. Z tego powodu, takie kursy podzielone są na grupy: szkolenie BHP pracowników robotniczych i pracowników umysłowych.

Co otrzymujesz po ukończeniu szkolenia BHP?

 • Zdobędziesz aktualną wiedzę: normy prawa pracy, przepisy przeciwpożarowe, ergonomia pracy.
 • Usystematyzujesz swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.
 • Poznasz swoje prawa i obowiązki.
 • Dowiesz się, jak identyfikować, eliminować lub ograniczać ryzyko związane z pracą.
 • Dzięki szkoleniu BHP zyskasz niezbędną wiedzę i pewność siebie, które będą widoczne w Twoich działaniach wpływających na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czym wyróżniają się kursy BHP?

 • Ciekawa forma komunikacji – na szkoleniu z zakresu ochrony pracy na pewno nie będziesz się nudzić, instruktorzy korzystają z zadań multimedialnych i interaktywnych.
 • Używane jest najnowsze oprogramowanie wzbogacone o animacje, głos lektora i quizy do testowania nauki.
 • Wysoka efektywność przekazywania wiedzy – treść szkolenia z zakresu ochrony pracy została opracowana przez specjalistów ds. BHP z wieloletnim doświadczeniem.
 • Jeśli ten temat Cię bardziej interesuje, zawsze masz możliwość poszerzenia swojej wiedzy, udostępniane są dodatkowe informacje i najważniejsze akty prawne.
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia – zaświadczenie (certyfikat) o ukończeniu szkolenia BHP, jest przesyłane w formie papierowej na wskazany adres.
 • Szkolenia BHP są respektowane przez PIP i zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Gospodarki.

Jakie są cele szkolenia BHP?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to system zasad i instrukcji zapewniający zdrowie w procesie pracy. Wcześniej pracownicy przeszli już instruktaże dotyczące bezpieczeństwa. Szkolenie wyglądało tak: pracownicy otrzymywali stos dokumentów i instrukcji, czytali je i byli testowani na podstawie wyników. Aby poprawić jakość szkoleń i uczynić je bardziej komfortowymi, pracodawcy decydują się na uzupełnienie podstawowej wiedzy o bardziej wizualny i angażujący kurs internetowy.

Szkolenie BHP ma konkretną grupę docelową są to np.:

 • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami.
 • Pracownicy rozpoczynający wypełnianie obowiązków zawodowych na stanowiskach robotniczych.  
 • Pracownicy służb BHP.
 • Pracownicy administracyjno-biurowi.
 • Nauczyciele i opiekunowie dzieci.
 • Pracownicy sektora medycznego: lekarze, pielęgniarki, osoby narażone na szkodliwe promieniowanie.
 • Pracownicy z sektora handlowego: sprzedawcy, kasjerzy itd.

Szkolenia BHP onlinePodczas szkolenia BHP rozwiązywane są problemy praktyczne, dlatego treść opracowana jest w jak najbardziej przystępny sposób i pokazywana, tak że dla uczestników zasady nie są abstrakcją, ale konkretną stosowną rzeczą. W tym celu odtwarzane są prawdziwe przypadki i sytuacje, w których stosunek do zasad bezpieczeństwa bezpośrednio wpływa na zdrowie i życie ludzi.

Głównym celem kursu jest przekształcenie garści regulaminów i suchych instrukcji w uporządkowany, przystępny i interesujący materiał, a także pokazanie, jak w praktyce działają zasady formalne. Jednocześnie ważne są surowe przepisy: zasad nie można redukować ani przedstawiać w części. Dlatego ważne jest, aby w pełni przekazać zasady bezpieczeństwa, nie męcząc i nie dezorientując uczestników.

Szkolenie BHP jest idealne dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu tego kursu poznasz swoje role i obowiązki w zakresie zmniejszania ryzyka oraz utrzymywania zdrowia podczas wykonywania zadań zawodowych.