Jak zdobyć środki unijne na rozpoczęcie działalności

Jak zdobyć środki unijne na rozpoczęcie działalności

W chwili obecnej istnieje możliwość odnoszących się do finansowania nowych przedsiębiorstw. W związku z tym warto z takiej alternatywy skorzystać. Wielu młodych osób w Polsce nie może znaleźć zatrudnienia, mimo wykształcenia i predyspozycji. Dlatego może warto pomyśleć nad założeniem własnej firmy i zacząć pracować wyłącznie na swój własny rachunek. Poniżej przedstawiamy Państwu ważne informacje dotyczące tego, w jaki sposób można w Polsce zdobyć środki unijne na rozpoczęcie własnego biznesu. Zapraszamy!

Czym są premie za rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej?

Premiami za rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej określa się nic innego, jak dotacja, która ma różne kwoty finansowania, a można do nich zaliczyć przede wszystkim:

  • 150 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o samozatrudnienie
  • 200 tysięcy złotych, jeżeli utworzone zostanie przez danego przedsiębiorcę dodatkowe miejsce pracy
  • 250 tysięcy złotych, jeżeli zostaną utworzone dwa miejsca pracy i więcej

Finansowaniem takim zainteresowanych jest wiele podmiotów, które zamierzają założyć działalność gospodarczą. Wsparcie to mogą otrzymać przede wszystkim osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia. Do tego grona osób wlicza się zarazem rolnika, jego małżonka, ale również domownika takiego rolnika. Trzeba także zaznaczyć, że osoba, która byłoby zainteresowana taką formą wsparcia finansowego nie może być wpisana przez okres 12 miesięcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG. Bowiem, jeżeli taka osoba w tym czasie widniała w takim rejestrze to jest gwarancję tego, iż nie otrzyma tej formy wsparcia. Jest to bowiem jeden z kluczowych warunków, jakie trzeba spełnić podczas składania wniosku o ten typ finansowania. Oprócz tego, należy również zaznaczyć, że innym istotnym warunkiem jest wielkość miejscowości, w której mieszka osoba zainteresowana tą formą finansowania. Bowiem taką pomoc finansową może otrzymać wyłącznie podmiot, który jest związany z miejscowością, w której zamieszkuje nie więcej niż 5 tysięcy mieszkańców. 

Gdzie szukać pomocy odnośnie uzyskania środków unijnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?

Jak zdobyć środki unijne na rozpoczęcie działalnościPomocy w celu uzyskania środków unijnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej powinno się szukać przede wszystkim w lokalnych urzędach pracy. Tam bowiem można uzyskać wszystkie najważniejsze informacje odnoszące się do kwestii formalnych pozyskiwania takich środków. Trzeba również pamiętać, że przebieg całego procesu związanego z dotacjami unijnymi rozpoczyna się przede wszystkim z uruchomieniem naboru na wnioski w celu uzyskania takiego finansowania. Wstępny wniosek o dotację jest bardzo łatwy do wypełnienia i należy w nim uwzględnić w szczególności pomysł na biznes pod kątem własnych kwalifikacji zawodowych oraz predyspozycji do wykonywania określonego rodzaju usług. W związku z tym, jeżeli dla przykładu chcielibyśmy otworzyć firmę zajmującą się dbaniem o kobiece paznokcie to warto mieć przed złożeniem takiego wniosku ukończony kurs na stylizację paznokci. Z kolei, jeżeli chcielibyśmy otworzyć własny salon fryzjerski to warto mieć ukończoną szkołę zawodową o takim profilu, ponieważ to znacznie zwiększa nasze szanse na otrzymanie takiej pomocy finansowej na założenie własnej działalności gospodarczej. Trzeba też pamiętać o tym, że w przypadku, gdy otrzymamy pozytywną decyzję odnośnie rozpatrzenia naszego wniosku to będziemy zobowiązani do stawienia się na szkolenie, które trwa zazwyczaj siedem dni i jest organizowane w urzędzie pracy. Stawienie się na takim szkoleniu jest obowiązkowe, a w przypadku, gdy nie dotrzemy na nie, to zostaniemy wykreśleni z listy osób oczekujących na przyznanie takich środków unijnych, o które składaliśmy uprzednio wniosek. 

Co należy rozumieć przez określenie dofinansowanie pomostowe?

Przez określenie dofinansowanie pomostowe należy rozumieć nic innego, jak formę pomocy finansowej dla przedsiębiorców szczególnie w takiej formie jak: finansowanie ubrań ochronnych dla firmy, finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne, pokrywanie kosztów związanych z potrzebą zakupu paliwa do samochodu, jak również finansowanie zakupu towaru do sprzedaży. Warto pamiętać, że takie dofinansowanie pomostowe nie jest jednorazowe, ponieważ jest realizowane co miesiąc dla każdego chętnego przedsiębiorcy, spełniającego wszystkie wymagane kryteria. 

Pożyczka na start – najważniejsze kwestie

Pożyczka unijna na start jest między innymi ukierunkowana w stosunku tej grupy podmiotów, które mają zamiar podjęcia się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a takich osób w naszym kraju nie brakuje. Pożyczkę na start scharakteryzować można w szczególności w taki sposób, iż daje dużą sposobność młodym, jak również nowym podmiotom prowadzącym swój biznes realizowania się pod względem zawodowym, ale i spełniania marzeń związanych z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa. Pożyczka dla firm na start jest to projekt przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Pożyczka na start odznacza się również tym, że posiada bardzo niskie oprocentowanie. Otóż, oprocentowanie pożyczki dla przedsiębiorców, jaką jest mikro pożyczka unijna posiada oprocentowanie zaledwie wynoszące 0,25 procent.