Zjawiska sublimacji i resublimacji

Zjawiska sublimacji i resublimacji

Zjawiska sublimacji i resublimacji – co to jest, opis i charakterystyka: Obecny postęp technologiczny i stale ewoluująca wiedza o świecie stwarzają wiele możliwości, które odpowiednio wykorzystane przyczyniają się do poprawy jakości życia każdego z nas. Wykorzystanie nauki i jej wielkich upodobań umożliwia wdrożenie nowych, lepszych warunków do życia i codziennego funkcjonowania.

Zachodzące wokół nas procesy chemiczne i fizyczne coraz częściej są źródłem różnorodnych dóbr materialnych i poprawy warunków pracy na wielu stanowiskach pracy czy w zakładach produkcyjnych. Właściwe wykorzystanie nauki może być lukratywne i w niezwykły sposób ułatwiać pracę. Sublimacja i resublimacja to procesy chemiczne, które zachodzą w określonych warunkach i służą głównie do oczyszczania lub oddzielania niektórych substancji i doprowadzenia ich do postaci krystalicznej. Terminy te są szeroko rozumiane i stosowane na dużą skalę zarówno w laboratorium, jak iw przemyśle. Co więcej, można je obserwować na co dzień w różnych porach roku i warunkach pogodowych.

Na czym więc polega zjawisko sublimacji i sublimacji? Do jakiego procesu? Gdzie można je zaobserwować? W tym artykule dowiesz się:

  • czym jest sublimacja,
  • czym jest sublimacja,
  • cel procesu,
  • gdzie można zaobserwować procesy resublimacji i sublimacji.

Co to jest sublimacja?

Sublimacja to proces chemiczny polegający na przejściu fazowym stanu skupienia, objawiającym się bezpośrednim przejściem ze stanu stałego w stan gazowy, z całkowitym pominięciem stanu ciekłego. Większość związków nie sublimuje w normalnych warunkach. Z drugiej strony proces zachodzi w środowisku, które stwarza odpowiednie warunki termodynamiczne, czyli warunki charakteryzujące się określonymi temperaturami i ciśnieniami, uniemożliwiającymi istnienie danej substancji w stanie ciekłym. Przykładem doskonale ilustrującym zjawisko sublimacji jest suchy lód, czyli zestalony dwutlenek węgla, naftalen oraz kamfora i jod.

Jakie zastosowanie ma sublimacja?

Sublimacja to proces chemiczny powszechnie stosowany w laboratoriach i przemyśle do oczyszczania wielu związków, które są zbyt gorące, aby można je było właściwie destylować. Proces sublimacji zwykle wymaga użycia sprzętu próżniowego, ponieważ większość związków organicznych ma punkt potrójny przy ciśnieniach znacznie niższych niż ciśnienie atmosferyczne.

Druk sublimacyjny — jedno z wielu zastosowań procesu sublimacji

Jednym z najpopularniejszych zastosowań procesu sublimacji jest tworzenie nadruków sublimacyjnych, z których korzysta dziś niemal każda drukarnia.

Druk sublimacyjny to nowoczesna metoda polegająca na bezpośrednim przejściu ze stanu stałego do gazowego. Służy do tworzenia nadruków na różnych przedmiotach i odzieży takich jak: koszulki, spodnie, bluzy, kubki, poduszki i wiele innych. Wydruki sublimacyjne można tworzyć dzięki najnowszym rozwiązaniom oraz wykorzystaniu profesjonalnych atramentów sublimacyjnych, papierów transferowych i drukarek.

Druk sublimacyjny można wykonać na różnych przedmiotach, materiałach i tkaninach. Najlepsze są jednak te, które zawierają poliester.

Co to jest resublimacja?

Resublimacja jest procesem chemicznym przeciwnym do sublimacji. Obejmuje przemiany fazowe stanów skupionych – bezpośrednie przejście substancji ze stanu gazowego (pary) w stan stały z całkowitym pominięciem stanu ciekłego.

W miarę jak następuje resublimacja wody (pary wodnej), można zaobserwować tworzenie się śniegu i szronu. Proces resublimacji stosuje się w połączeniu z procesem sublimacji lub odparowywania do oczyszczania i izolowania różnych substancji w celu uzyskania substancji w postaci krystalicznej – jest to między innymi metoda oczyszczania jodu.

Gdzie spotkać się z procesem resublimacji?

Zjawiska sublimacji i resublimacji
Zjawiska sublimacji i resublimacji

Proces resublimacji, podobnie jak proces sublimacji, jest stosowany na szeroką skalę w działalności laboratoryjnej oraz w przemyśle, gdzie wymagane jest oczyszczenie lub separacja substancji. Również, jak wspomniano powyżej, resublimacja jest zjawiskiem, które można zaobserwować na co dzień, podczas gdy zimna woda wchodzi w bezpośredni kontakt z zimnymi przedmiotami i zaczyna się skraplać. W wyniku takiego procesu powstaje szron i śnieg.

Zjawiska sublimacji i resublimacji są bardzo przydatnymi procesami chemicznymi w życiu codziennym. Odpowiednio przeprowadzone procesy oczyszczania lub izolacji substancji stają się gwarancją otrzymania czystych i krystalicznych związków do zastosowania w różnych gałęziach przemysłu – m.in.: spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym czy budowlanym.

Wykorzystanie nauki i jej właściwości to podstawa tworzenia nowych możliwości i odkrywania nowoczesnych rozwiązań, które w taki czy inny sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia.