Czym jest geologia stosowana?

Czym jest geologia stosowana?

Słysząc o geologii, na myśl przychodzą od razu wykopaliska czy badania nad odkrytymi ścianami kamieniołomu. Okazuje się jednak, że geologia ma wiele poddziedzin, które zajmują się znacznie bardziej zaawansowanymi badaniami, z użyciem wyspecjalizowanego sprzętu. Jedną z takich gałęzi jest geologia stosowana. Czym się ona zajmuje?

Geologia stosowana – czym jest?

Geologia stosowana to nic innego jak nauka wykorzystująca badania nad skorupą ziemską do celów praktycznych. Żeby jednak nakreślić dokładniej zakres jej działania oraz specjalizacje, warto pochylić się nad tradycyjną geologią. To nauka zajmująca się analizą skał i minerałów, przebiegu procesów rzeźbotwórczych, badaniami gruntu czy datowaniem wydarzeń prehistorycznych. Geologia pozwala odpowiedzieć na pytania dotyczące powstawania eksplozji wulkanicznych (a nawet je przewidzieć), tworzenia się różnych rodzajów skał, chociażby magmowych czy metamorficznych, przesuwania się płyt litosfery i wypiętrzania się łańcuchów górskich. Dzięki tej nauce rozwija się przemysł wydobywczy surowców energetycznych, branża jubilerska czy przemysł hutniczy. 

Tymczasem geologia stosowana skupia się na bardziej specjalistycznych i określonych działaniach, takich jak wykonywanie odwiertów i ich analiza pod względem zawartości wody lub materiałów budowlanych. Obejmuje też sporządzanie analiz poziomu wód podziemnych i ich wahań, co określa się mianem hydrogeologii. Geologia stosowana wiąże się z badaniami nad złożami surowców, ich lokalizacją i sprawdzaniem warunków wydobycia. Obejmuje też odwierty na platformach wiertniczych w celu eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego z obszarów szelfowych. 

Polecamy uwadze:

Zastosowania w życiu codziennym

Z usług firm geologicznych korzysta się najczęściej przy okazji inwestycji w ziemię lub planach co do budowy domu. Analiza gruntu jest wtedy niezbędna, aby odpowiednio dobrać lokalizację budowli, jej fundamenty oraz materiały, z jakich można wznieść konstrukcję. Należy pamiętać, że podmokły teren stanowi zagrożenie dla stabilności budynku, może powodować pęknięcia i niszczenie ścian, powstawanie wilgoci i w konsekwencji pleśni. Ponadto wysoki poziom wód podziemnych może skutkować zalaniem podpiwniczeń, stąd od wyników analizy gruntu zależy decyzja o budowie pomieszczeń pod poziomem gruntu. badanie-gruntu-pod-budowę-Szczecin

Rzeczoznawcy budowlani zawsze zalecają zlecenie analizy gruntu i wykonanie odwiertów, chociaż nie jest to wymagane przez prawo budowlane. Ma to zapobiec rozczarowaniom inwestora w wyniku niskiej trwałości budynku i problemów z nim kilka lat po budowie. Lepiej zapłacić kilka tysięcy złotych za wykonanie kompleksowych badań niż zainwestować w teren, który okaże się niezdolny do wybudowania stabilnego budynku. Niestety problemy z podmokłym gruntem wychodzą na jaw dopiero lata po budowie i mogą być nieodwracalne.

Forma badań gruntowych

Specjaliści zatrudnieni w firmie geologicznej posiadają odpowiednią aparaturę, aby dokonać odwiertów na terenie działki. W zależności od obszaru i jego ukształtowania ilość odwiertów koniecznych do wykonania analizy może być różna. Zazwyczaj zaleca się dokonanie przynajmniej trzech, w miejscach, gdzie planowana jest budowa lub tam, gdzie istnieje podejrzenie o wysokim poziomie wód gruntowych, przykładowo w zagłębieniach. Głębokość odwiertów jest uzależniona od planowanych fundamentów. Rzeczoznawca budowlany powinien doradzić odpowiednią miąższość odwiertu, jednak sami specjaliści z firmy geologicznej kierują się wytycznymi i mogą ją dobrać samodzielnie. Następnie próbki z odwiertów są analizowane w laboratorium, gdzie bada się zawartość wody i głębokość, na jakiej znajduje się jej najwięcej oraz skład mineralny skał. Może okazać się, że działka leży na sporych pokładach piasku albo na warstwie wodonośnej, co umożliwi lokalizację studni. Wyniki badania zostają opracowane do postaci raportu lub sprawozdania ze szkicami przekrojowymi i wskazówkami co do inwestycji budowlanej.

Analiza jest dość kosztowna. Cena badania gruntu zależy od ilości i głębokości dokonanych odwiertów. Dla trzech, średniej głębokości, wynosi około 1500 złotych i jest uzależniona od wyboru firmy geologicznej oraz szczegółowości oczekiwanej przez nas analizy. Warto jednak dokonać takiej inwestycji, aby zaoszczędzić sobie nerwów związanych z podtopieniami podpiwniczeń i pęknięciami ścian.

Inne zastosowania geologii stosowanej

Okazuje się, że budownictwo indywidualne to tylko część z zastosowań tej dziedziny nauki. Obejmuje ona też planowanie przestrzenne w oparciu o możliwości rozwoju infrastruktury na określonym podłożu skalnym. Ponadto odpowiada za tworzenie opracowań kartograficznych i dokumentacji złóż surowców geologicznych. Geologia stosowana jest jednym z kierunków studiów, który mogą podjąć absolwenci szkół średnich. Na uczelni wyższej mogą się dowiedzieć o modelowaniu procesów geologicznych, hydrogeologii, czyli badaniach nad wodami podziemnymi, czy o gospodarce surowcowej. Absolwent tego kierunku może szukać zatrudnienia w przemyśle budowlanym, firmach działających w zakresie ochrony środowiska, w administracji państwowej czy przedsiębiorstwach wydobywczych. Jego wiedza jest potrzebna przy dokonywaniu analiz opłacalności wydobycia surowców naturalnych.